Uçuş Eğitiminde Kullanılan Simülatörler

Uçuş Eğitiminde Kullanılan Simülatörler

Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından uçuş eğitiminde  kullanılan simülatörlerin sınıflandırılmaları farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu çalışmada ise birçok sivil havacılık kuruluşu tarafından kabul edilen Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yapmış olduğu sınıflandırılma yer almaktadır.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı tarafından hazırlanan belgeye göre Uçuş eğitiminde kullanılan simülatörler, eğitimin işlevine ve kapsamına göre sınıflandırılmışlar.

  1. Uçuş Simülasyon Eğitim Cihazı (FSTD);
  2. Tam Uçuş Simülatörü (FFS),
  3. Uçuş ve Navigasyon
  4. Prosedürleri Eğitim Cihazı (FNPT),
  5. Uçuş Eğitim Cihazı (FTD) ve Temel Enstrüman Uçuş
  6. Eğitim Cihazı (BITD)