Uçuş Simülatörlerin Avantajları

Uçuş Simülatörlerin Avantajları

Sivil havacılık yönünden bakıldığında işletim maliyetleri, trafik yoğunluğu ve uçuş kısıtları gerçek eğitimi çok pahalı ve etkisiz kılmaktadır. Bunun ötesinde simülatörler daha geniş eğitim olanağı sağlamaktadır. Uçuş simülatörlerin sağlamış olduğu avantajlar  şunlardır.(Lester,1995: 22).

  • Düşük maliyet-etkili eğitim: Gerçek sistemlerden farklı olarak olaylar sanal ortamlarda gerçekleştirildiği için çok daha düşük maliyetle birlikte daha etkili ortamı oluşur.
  • Senaryo numarası ve çeşitliliği sınırsız: Senaryolar sanal bir ortamda oluşturulduğundan, yapılacak senaryoların sayısı ve türü sınırsız olacaktır.
  • Sanal ortamların dışında tehlikeli ya da maliyetli senaryolar oluşturulması:Gerçek hayatta çok zor, tehlikeli ya da pahalı ortamlar ve koşullar oluşturmak çok zor, uçuş simülatörleri düşük maliyetlerle ve tehlikesiz olarak uygulanabilir.

  • Dış etkenlerden bağımsızlık: Tüm giriş ve çıkışlar simülasyon sistemi ile yapılan deneyler sırasında kullanıcı tarafından test edilir. Kontrolsüz dış faktörler ve rahatsızlıklar sistem dışındadır.
  • Denetlenebilirlik ve değerlendirme: Simülatörler girdilerin ve senaryoların çıktılarının kaydedilmesine izin verir performans izleme, analiz, ölçüm ve değerlendirme süreçleri hızlı, nesnel ve karşılaştırılabilir.